Rhosllannerchrugog Community Council
Oriau'r swyddfa yw 9:00 y.b tan 2.00 y.p
Dydd Llun i ddydd Gwener

ENGLISH
Hafan  |  Digwyddiadau  |  Cyngor  |  Oriel  |  Rhoi Gwybod am Fater  |  Eich Cynghorwyr lleol  |  Eich Clercod

Digwyddiadau...

Mae gennym y digwyddiadau canlynol i ddod:

Ymgynghoriad - Wednesday, February 21, 2024
Mae Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog yn cynnig gwahardd pob ci (heb gynnwys cŵn tywys) o fynwent Rhos oherwydd y broblem barhaus gyda baw cŵn. Mae yna baw cwn sylweddol yn y Fynwent, yn gynnwys ar gerrig beddau. Mae unigolion yn caniatáu i'w cŵn ddod i mewn i'r fynwent heb oruchwyliaeth, yn ogystal â cherddwyr cŵn ddim yn codi ar ôl eu cŵn, er bod dosbarthwyr bagiau baw ci yn y fynwent. Mae Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog yn dymuno gofyn am farn pawb sydd â diddordeb tebygol yn y cynnig. Mae'n bwysig ystyried yr holl safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad. Rhowch sylwadau ar y bost hon, ymatebwch trwy Messenger, neu cysylltwch â'r swyddfa gyda'ch barn: Ffon: 01978 840007 E-bost: rhoscomcouncil@outlook.com Mae'r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 21 Chwefror 2024 ac yn dod i ben ar 8 Ebrill 2024.