Rhosllannerchrugog Community Council
Oriau'r swyddfa yw 9:00 y.b tan 2.00 y.p
Dydd Llun i ddydd Gwener

ENGLISH
Hafan  |  Digwyddiadau  |  Cyngor  |  Oriel  |  Rhoi Gwybod am Fater  |  Eich Cynghorwyr lleol  |  Eich Clercod

Eich Cynghorwyr lleol yw...

Mae eich cynghorwyr lleol wedi bod o gwmpas bob amser er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Gallwch gysylltu nos neu ddydd â’ch cynghorwyr a bob amser cael y croeso a’r ymateb yr ydych ar ei ôl. Beth bynnag yw eich problem neu ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â'ch cynghorydd lleol penodol.

Mae'r cynghorwyr wedi eu rhannu i'r ardaloedd canlynol, cliciwch ar eich ardal chi:

Rhos Ponciau South Ponciau North Johnstown Pant